1 سوال
repair118 پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلام. بوت گوشی شما پریده و برای اینکار باید ترمیم بوت شه.

تعمیرات 118 را محبوب کنید